หอการค้าไทยเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

21 พ.ย. 2562

  

  

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย ร่วมประชุมหารือพร้อมรับประทานอาหารค่ำกับคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และคุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ ณ ห้องอาหารไทยเบญจรงค์ บ้านดุสิตธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของทั้ง 2 องค์กร ในหัวข้อเรื่อง
  1. มาตรการ Smart Visa
  2. การทบทวนประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
  3. การสร้างการรับรู้มาตรการส่งเสริมการลงทุน
  4. การทบทวนประเภทกิจการที่ขอรับการส่งเสริม
  5. การขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  6. มาตรการส่งเสริมการลงทุน Bio Hub

ซึ่ง BOI มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรการและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ตลอดจนกระชับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ

-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official