หอการค้าไทยเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดสุโขทัย และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 จ.สุโขทัย

04 ต.ค. 2562

  

คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดสุโขทัย และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2562 โดยมีประเด็นหารือ เช่น

  1. ทิศทางการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างปี 2562 - 2563
  2. Rader Chart ของหอการค้าสุโขทัย โดยพิจารณาจาก Direction ของหอ / ภาค / กลุ่ม / ยุทธศาสตร์จังหวัด
  3. การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่เมืองรอง (สุโขทัย 1 ใน 55 เมืองรอง)
  4. โครงการป้ายของดีจังหวัดร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และหอการค้าแฟร์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562

จากนั้นคณะฯ เดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีโบราณสถานทั้งหมด 283 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง รวมทั้งสุสานวัดชมชื่นและเตาสังคโลกโบราณ ในปัจจุบันจากการประเมินของกรมศิลปากร นับว่ามีการต่อเติมโบราณสถานจากสภาพเดิมน้อยกว่าที่ใด ยังคงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้ครบถ้วน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับเกียรติให้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร"

  

ต่อมาคณะฯ เข้าเยี่ยมชม ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญน์ (ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านของหอการค้าไทย) ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการหารายได้เสริมให้ตนเอง ก่อนจะเริ่มสำรวจอาชีพในพื้นที่และพบว่าชาวบ้านโดยรอบของที่อยู่อาศัยตนนั้นนิยมเลี้ยงจิ้งหรีดขายจำนวนมาก แต่ยังไม่พบว่ารายไหนจะทำเป็นธุรกิจ ทั้งยังมีอัตราการตายของจิ้งหรีดสูงมาก จากการเลี้ยงที่ไม่เป็นระบบ หรือไม่มีการวางแผนที่ดีพอ ทำให้คุณ “ชุติกาญจน์ เจื้อยแจ้ว” ตัดสินใจหยิบเอาอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างรายได้ในระยะสั้นเพียง 40-50 วัน อีกทั้งยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งในแง่ของการเป็นอาหารเสริมหรือการนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร การต่อยอดอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดสู่ฟาร์มจิ้งหรีดครั้งนี้เริ่มต้นที่การทำแผงไข่เลี้ยงให้สะอาด เปลี่ยนจากการตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคซึ่งเป็นวิธีการของชาวบ้านและพัฒนาไปเป็น “เครื่องอบฆ่าเชื้อแผงไข่” เพื่อให้เชื้อโรคตาย 100% สู่กระบวนการเลี้ยงที่สะอาด ลดอัตราการตายของจิ้งหรีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการพัฒนาครั้งนี้ยังได้เงินสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank เพื่อการคิดค้นนวัตกรรมเครื่องอบฆ่าเชื้อ ทั้งยังได้นำเงินทุนนั้นมาพัฒนาอาชีพให้กลายเป็นฟาร์มที่มีมาตรฐานในระบบปิด ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง รองรับการส่งออกและเจาะตลาดต่างประเทศได้ด้วย ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์ยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มีประสิทธิภาพให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านอำเภอศรีสัชนาลัยจนทำให้ครัวเรือนในท้องถิ่นมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงจิ้งหรีดราวๆ 30-40 ราย โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20,000-30,000 บาท/ครัวเรือน

   

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง บ้านทองสมสมัย เป็นร้านทองร้านแรกที่ถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดรูปแบบทองลายโบราณ หรือ ทองสุโขทัยนั้นก็คือร้านทองแห่งนี้ เป็น ศิลปะแห่งทองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ดินแดนแห่งอารยธรรมสุโขทัย ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ด้วยสองมือของลูกหลานแห่งบ้านทองสมสมัย ได้สืบทอดมรดกอันล้ำค่าแห่งเครื่องประดับทองคำเนื้อทอง 99.99% จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำและต้นแบบของตำนานทอง สุโขทัยเนรมิตคุณค่าสร้างสรรค์ความงามของงานศิลป์แห่งเครื่องประดับทอง ให้อยู่เคียงกายคุณในทุกเวลาและโอกาส เชิญสัมผัสศิลปะแห่งทองสุโขทัยได้ที่ บ้านทองสมสมัยในหมู่บ้านที่สุโขทัย

ครั้งหนึ่ง บ้านทองสมสมัยได้รับโอกาศอันสำคัญยิ่งในการทำพระพุทธรูปทองคำด้วยวิธีการขึ้นรูปองค์พระแบบโบราณ ด้วยความกรุณาของพระครูบาเบญจมินทร์ วรกิจโจ ที่ตั้งจิตที่จะสร้างพระพุทธรูปทองคำมหาจักรพรรดิ หน้าตัก 9 นิ้ว น้ำหนักองค์พระ 1925.47 กรัม เท่ากับ126.67บาท น้ำหนักเครื่องทรง 290.71 กรัม เท่ากับ 19.13 บาท  ทำพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 9 เดือน 9(กันยายน) ปี 2009 ณ.วัดโพธิธรรม เมืองแฟรงค์เฟิร์ต-เฮิคส์ ประเทศเยอรมันนี เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า  เหตุเพราะว่าทองคำนั้นมีความบริสุทธิ์ มีคุณค่า หาประมาณมิได้ เพื่อปรารถนาให้พุทธศาสนิกชนและญาติโยมทั้งหลายในดินแดนยุโรปเข้าถึงความบริสุทธิแห่งจิต  หมดกิเลสอาสวะเพื่อบรรลุภูมิธรรมขั้นสูง มรรคผล นิพพานตลอดจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในปัจุบันชาติ

  
 
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official