เรื่อง แก้ไขข้อมูลประกาศ กรณีเปิดการไต่สวนเพื่อดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า Flat Rolled Products of Stainless Steel

30 ก.ค. 2562

เรียน สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
                ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่า หน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ส่งสำเนาประกาศเรื่อง แก้ไขข้อมูลตามประกาศ เลขที่ No.6/12/2019 – DGTR กรณีเปิดการไต่สวนเพื่อดำเนินการพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า Flat Rolled Products of Stainless Steel ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฮ่องกง สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซียและไทย ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ "Click"
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
โทร 02 547 4738
โทรสาร 02 547 4741