นายกลินท์ สารสิน ประธานฯ พร้อมคณะผู้แทน JFCCT เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

05 ก.พ. 2562

  

  

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุณแสตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) นำคณะผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) พร้อมประธานหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยทั้งหมด เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก JFCCT พร้อมรายงานผลการจัดงาน Prime Minister’s Office Address Luncheon โดยประธาน JFCCT ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพ และมีศักยภาพ โดยเห็นได้จากตัวชี้วัดความยากง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลก (world bank) ที่ประเทศไทยได้คะแนนรวมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ในปี 2562 เป็นปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่ามาก โดยเฉพาะการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการส่งออก สนับสนุนการขยายตัวของภาคเอกชน ดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน ทั้งนี้ไทยกำลังมุ่งไปสู่การมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาแสวงหาลู่ทางการลงทุนได้ในหลายสาขา โดยรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน เพื่อดูแลนักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และขจัดปัญหาอุปสรรคในการลงทุนทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ แก่นักลงทุนต่างชาติด้วย

ข่าว : กรุงเทพธุรกิจ | http://www.bangkokbiznews.com

-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @thaichamber (ใส่ @ ด้วยครับ)


Top