หอการค้าไทยเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี (28 - 29 มค.)

01 ก.พ. 2562

      

      

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการฯ เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยคณะเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยงานเลี้ยงต้อนรับ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ร่วมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) โรงแรมนาวีภิรมย์ วันต่อมาคณะฯ เยี่ยมชมทัศนียภาพ ชมวิวหัวหิน ณ เขาหินเหล็กไฟ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ณ โรงงานพิมพ์ผ้าโขมพัสตร์ หลังจากนั้นคณะฯ เดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล แหลมผักเบี้ย ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มแพปลา, ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย และร้านค้าชุมชน

      


Top