สมาคมการค้า
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณอภิชาติ สมรพิทักษ์กุล
สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่
275 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 0
0 2372 1999
0 2372 0651
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณสุชาติ เตียนโพธิทอง
สมาคมผู้ผลิตสีไทย
312 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0
0 2579 0960 , 0 2579 0501 ต่อ 1222 , 0 2941 6931
0 2941 6930
worawat@beger.co.th , nareerat@beger.co.th , saroch@easonpaint.co.th
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณวิษณุ ลิ่มวิบูลย์
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย
126 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกรับัง กรุงเทพฯ 10520 0
0 2326 1784
0 2326 0632
tetaassociation@gmail.com
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณณัฐวัฒน์ บุญวรเศรษฐ์
สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย
228 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 0
0 2621 2020
0 2621 2021
contacttapaa@gmail.com
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณอดิศักดิ์ ทวียนต์ชัย
สมาคมรถแทรคเตอร์และอะไหล่แห่งประเทศไทย
88/107 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 0
0 2552 8911 , 0 2552 8955
0 2973 4588
cepat@truemail.co.th
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2712 3594 - 5
0 2712 2970
tapma@thaiautoparts.or.th
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณเลิศศักดิ์ นววิมาน
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ ห้อง D 201/12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2229 3147
0 2229 3148
tmea@tmea.or.th
กลุ่มอุตสาหกรรม
คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์
สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
26/56 ชั้น 8 อาคาร TPI ทาวเวอร์ ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2678 5000 ต่อ 12053 , 12057 , 12075
0 2678 7055
pimchanok@tpipolene.co.th
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และดีไซน์
คุณประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ
สมาคมโรงเลื่อยจักร
101/1 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 0
0 2243 4754 - 5
0 2243 8629
thesawmills@yahoo.com
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และดีไซน์
คุณพิชัย ชูเอกวงศ์
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
127/2 ถนนพญาไม้ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 0
0 2438 9457 - 8
0 2437 2850
info@tpia.org , manager@tpia.org