สมาคมการค้า
กลุ่มยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปกรณ์ทางการแพทย์
คุณเชิญพร เต็งอำนวย
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
188/107 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 0
0 2863 5106 , 0 2433 0061 - 6 ต่อ 610
0 2863 5108
tpma@truemail.co.th
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณสิทธิพร สุวรรณสุต
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
82/3 ถนนวงแหวน ซอยพรีเมียร์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 0
0 2996 0940 - 7
0 2996 0949
pichit_a@richiehouses.com , sitiporn@pd.co.th
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณพิชิต อรุณพัลลภ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 0
0 2570 0153 , 0 2940 2744
0 2570 0154
ad-min_homebuilderassociation@hotmail.com
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
387 ซอยประสาทคอร์ต (สวนพลู 8) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2679 3255
0 2286 3457
treba@treba.or.th , reba@reba.or.th
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณอธิป พีชานนท์
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
77/60 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 16E ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 0
0 2440 1274 - 5 , 0 2440 0377
0 2440 1276
admin@housingbiz.org , pussanak@hotmail.com , kook_5515@hotmail.com
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 2 ห้อง 201/1 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2229 3188 - 90
0 2229 3194
reba@reba.or.th
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
216/6 ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 0
0 2285 4287 , 0 2285 4546 - 7
0 2285 4288
managertemca@gmail.com
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณปรีชา เรืองมาศ
สมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทย
16/1 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0
0 2319 7972
0 2319 6640
tassanee.su@thaimarble.co.th , rattanaphorn.tmc@gmail.com
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณสังวรณ์ ลิปตพัลลภ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2013 อาคารอิตัลไทยเฮาส์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0
0 2251 4471
0 2251 4474
office@tca.or.th
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง
คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต
สมาคมอาคารชุดไทย
77/146 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34E ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 0
0 2862 3341 - 44 , 0 2725 8888 ต่อ 115
0 2862 3340 , 0 2683 4422
contact@thaicondo.or.th , jareep3234@gmail.com