รับรองฐานะทางการเงิน

 

 1. สถานะต้องเป็นสมาชิกสมาชิกหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 2. สถานะต้องเป็นสมาชิกเครือข่าย
  • หอการค้าจังหวัด
  • สมาคมการค้า
    
 3. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ
  • การยื่นแบบฟอร์มด้วยตนเองที่หอการค้าไทย
  • การยื่นแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ โดยระบุถึง
   คุณเพ็ญนภา  ศรีพุฒ  ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาชิก หอการค้าไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาชิก หอการค้าไทย
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 3540 (คุณเพ็ญนภา ศรีพุฒ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.