หอการค้าไทย
เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2018 6888
โทรสาร : 0 2622 1879, 0 2225 3372
E-Mail : tcc@thaichamber.org
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เลขที่ 150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2018 6888
โทรสาร : 0 2622 1879, 0 2225 3372
E-Mail : bot@thaichamber.org