สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าไทยฯ มอบส่วนลด 5-30% เมื่อใช้บริการสถาบันอาหาร

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าไทยฯ มอบส่วนลด 5-30% เมื่อใช้บริการสถาบันอาหาร

วันที่เผยแพร่ 02 ก.ย. 2563


หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับสถาบันอาหารในการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนวัตกรรม อาทิ งานพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์  งานบริการตรวจสอบและรับรองระบบ  งานวิจัยการตลาด ทดสอบตลาดและให้คำปรึกษากฎหมายอาหารไทยและต่างประเทศ งานออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร High Value ฯลฯ เป็นต้น
เพียงแสดงหนังสือความเป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-4228688 ต่อ 9201-9206
Website :  http://www.nfi.or.th/home.php