โครงการ Business Accelerator

โครงการ Business Accelerator

วันที่เผยแพร่ 31 ส.ค. 2563


โครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Online ให้ได้รับทราบจุดแข็งจุดอ่อน เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่โอกาสในการเจรจาการค้ากับ Modern Trade

มาแล้ว ! โอกาสในการเสนอสินค้าเข้า Modern Trade  กับกลุ่ม CP ALL

หอการค้าไทย ร่วมกับ CP ALL จัดโครงการ Business Accelerator เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ Modern Trade อาทิ 7 Eleven, 24 Shopping และช่องทางตลาดอื่น ๆ ในกลุ่ม CP ALL 

เข้าร่วมโครงการฯแล้วได้อะไร ?

  • ได้รับการประเมินความพร้อมผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Product Health Check Online
  • พร้อมรับคำปรึกษาโดยทีม Merchandise จาก CP ALL
  • ได้รับผลการวิเคราะห์ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การผลิต / การขนส่ง / ช่องทางตลาด / มาตรฐานสินค้า / การบริหารจัดการองค์กร

ด่วน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ !!

เฉพาะสมาชิกหอการค้าฯ เท่านั้นถึงจะได้รับผลการประเมิน Product Health Check

และได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการค้ากับบริษัทในเครือ CP ALL

โอกาสที่คุณสร้างได้ คลิ๊กเลย!  http://www.sme2idethailand.com/input/index_tcc.php?l=NW-TCC-
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-018-6888 ต่อ 3630 พัชรา / 6090 ธนพ
หรือ Scan QR Code