งานสัมมนาออนไลน์สมาคมการค้า ประจำปี 2564

งานสัมมนาออนไลน์สมาคมการค้า ประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2564


งานสัมมนาออนไลน์สมาคมการค้า ประจำปี 2564

จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์สมาคมการค้า Together is Power 2021
ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
ผ่านทางออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถรับชมงานย้อนหลังได้ที่ 
https://fb.watch/7U2L-o4mL8/
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพงานทั้งหมดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1XC9UxXGdWizBgyPvkuWcwId1zUGO5bTW?usp=sharing

       เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือเครือข่ายในการร่วมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่สมาคมการค้าของประเทศ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่สมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้า

ร่วมรับทราบนโยบาย ในหัวข้อ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ  และการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาต่ำ  เพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ  จาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)