"คิดต่าง ทำต่าง ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร"

"คิดต่าง ทำต่าง ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร"

วันที่เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2563


"คิดต่าง ทำต่าง ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร"
สภาหอการค้าฯ กำหนดจัดงานสัมมนา "คิดต่าง ทำต่าง ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรครบวงจร

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

กำหนดการ "Click"

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ > https://bit.ly/3djobD4

หรือ Scan QR Code