โครงการ Business Accelerator

โครงการ Business Accelerator

วันที่เผยแพร่ 31 ส.ค. 2563


โครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Online ให้ได้รับทราบจุดแข็งจุดอ่อน เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่โอกาสในการเจรจาการค้ากับ Modern Trade

 

 

*เฉพาะสมาชิกหอการค้าฯ เท่านั้นถึงจะได้รับผลการประเมิน Product Health Check และได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการค้ากับบริษัทในเครือ CP ALL

ลงทะเบียน เข้าสู่กระบวนการ Product Health Check : "คลิ๊ก
หรือ Scan QR Code