โครงการ Big Brother (Season 6)

โครงการ Big Brother (Season 6)

วันที่เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565


หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ Big Brother (Season 6)

< สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 >

 

มาร่วมหาโอกาสใหม่ บนความเป็นไปได้ของธุรกิจคุณ 

เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจSMEs อย่างใกล้ชิดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring    
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
 • มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (วันที่ 28 ก.พ. 65) 
 • บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (วันที่ 4 มี.ค. 65)
 • ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (วันที่ 21 มี.ค. 65) 
 • บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

 • หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ                         

           -    ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check      มูลค่า 30,000 บาท
           -    สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO                                 มูลค่า 20,000 บาท
           -    สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit                                            มูลค่า 30,000 บาท
           -    หลักสูตรพิเศษ Big Brother Business Academy                                       มูลค่า 30,000 บาท
           -    ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ    Value beyond price
           -    โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร                      Value beyond price
           -    โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season)     Value beyond price

 • เป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี)    มูลค่า  5,000 บาท

          -    ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)
          -    สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)
          -    ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน TCC Connect
          -    ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย
                - ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมธุรกิจของหอการค้าไทยในราคาสมาชิก    Value beyond price
                - ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงาน THAIFEX – World of Food Asia    Value beyond price
          -    ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงานหอการค้าแฟร์            Value beyond price 

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร)

 1. แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ (คลิ๊ก > ดาวน์โหลดเอกสาร)  
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)
 5. หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก 
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 3900