โครงการ Big Brother (Season 5)

โครงการ Big Brother (Season 5)

วันที่เผยแพร่ 14 ม.ค. 2564


โอกาสพิเศษสำหรับท่าน !!
เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจSMEs อย่างใกล้ชิดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring    พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย 


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต (หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 
  • มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
  • ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

  • คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติและประกาศทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/(วันที่ 28 ก.พ. 64) 
  • บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ภายในเดือน มี.ค. 64)
  • ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://www.thaichamber.org/(ภายในเดือน 19 มี.ค. 64) 
  • บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ (หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์) 

หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด
 
สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

  • หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ                         

          -    ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check มูลค่า 30,000 บาท
          -    สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO  มูลค่า 20,000 บาท
          -    สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit   มูลค่า 30,000 บาท
          -    หลักสูตรพิเศษ Big Brother Business Academy   มูลค่า 30,000 บาท
          -    ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ   Value beyond price
          -    โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร   Value beyond price
          -    โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season)   Value beyond price

  • เป็นสมาชิกหอการค้าไทย (กรณีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ได้สิทธิ์ในการต่ออายุ 1 ปี)    มูลค่า  5,000 บาท

          -    ส่วนลด 20 % ในการออกเอกสารรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (C/O)
          -    สิทธิในการสมัครบัตรเดินทางนักธุรกิจ APEC Card (ได้รับการยกเว้น Visa สำหรับติดต่อธุรกิจ 19 ประเทศ)
          -    ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม/ร้านค้าทั่วประเทศ ผ่าน TCC Connect
          -    ส่วนลด 15% ในการส่ง EMS กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย
          -    ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมธุรกิจของหอการค้าไทยในราคาสมาชิก   Value beyond price
          -    ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงาน THAIFEX – World of Food Asia   Value beyond price
          -    ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาออกบูธในงานหอการค้าแฟร์   Value beyond price 

เอกสารประกอบการสมัคร (สมัครโครงการ Big Brother Season 5 คลิ๊ก)
1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)  
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)
5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าฯ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก 
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 6090, 3920