โครงการสิทธิประโยชน์สมาชิกระหว่างหอการค้าไทย เดอะฮับไทยแลนด์

โครงการสิทธิประโยชน์สมาชิกระหว่างหอการค้าไทย เดอะฮับไทยแลนด์

วันที่เผยแพร่ 23 ก.ค. 2563


     หอการค้าไทย ร่วมกับเดอะฮับ ไทยแลนด์ เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์ระบาดโควิท จึงส่งเสริมให้ SMES สมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์การเปิดตลาดสินค้าในช่องทาง E –COMMERCE มากขึ้น โดยมอบส่วนลด 60% เปิดร้านค้า บน  MARKET PLACE  THE HUB THAILAND  สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายฯ ในราคาพิเศษ (บาท)ลด 60% เหลือ 4,700 บาท จากราคาปกติ 10,900 บาท

สนใจเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

ลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคล "Click"

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดา "Click"

สามารถสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

เบอร์โทร 02 018 6888 ต่อ 3630, 6090 (พัชรา,ธนพ)
E-MAIL: PUCHARA@THAICHAMBER.ORG , THANOP.SU@THAICHAMBER.ORG