โครงการช่วยเหลือผู้ว่างงาน บนแพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT

โครงการช่วยเหลือผู้ว่างงาน บนแพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT

วันที่เผยแพร่ 01 ก.ค. 2563


โครงการช่วยเหลือผู้ว่างงาน บนแพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งโดยการลดขนาดองค์กรและปรับลดระดับการจ้างงาน หรือบางธุรกิจมีอัตราการขยายตัวและเพิ่มการจ้างงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลทรัพยากรบุคคล จึงได้ร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาเอคเซนเชอร์ (Accenture) จัดทำแพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT เพื่อเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจที่มีความต้องการขยายการจ้างงานกับภาคธุรกิจที่ต้องการลดการจ้างงาน


          

การแถลงข่าวเปิดตัว https://www.facebook.com/ThaiChamber/videos/893839034443019/

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ PEOPLE + WORK CONNECT
สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  : https://bit.ly/30kH320 หรือ QR Code  ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!

แนะนำการใช้แพลตฟอร์ม PEOPLE + WORK CONNECT

Platform Demo Video 


Excel Partner Template Demo Video 

Q&A ตอบข้อสงสัย Platform People Work Connect"Click"

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (คุณเจษฎา / คุณนราภรณ์)
โทร. 02-018-6888 ต่อ 6070 , 2800