เปิดตัวศูนย์บริการ RCEP Center ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความตกลง RCEP ตลอดจนความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ไทยเป็นภาคี

เปิดตัวศูนย์บริการ RCEP Center ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความตกลง RCEP ตลอดจนความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ไทยเป็นภาคี

วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2564


   

      กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดตัวศูนย์บริการ RCEP Center ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความตกลง RCEP ตลอดจนความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ไทยเป็นภาคี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยมีข้อมูลสำคัญที่ให้บริการ ได้แก่

     (1) ข้อมูลความตกลง RCEP และความตกลง FTA ฉบับอื่นๆ ของไทย

     (2) สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

     (3) อัตราภาษีศุลกากรของไทยและคู่ FTA

     (4) กฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง FTA ฉบับต่างๆ

     (5) ข้อมูลมาตรการทางการค้าของไทยและคู่ FTA และ

     (6) ระบบติดตามการค้าระหว่างประเทศ

      ทั้งนี้ มี 2 บริการสำคัญที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และเปิดตัวเป็นครั้งแรกในการเปิดศูนย์บริการ RCEP Center คือ บริการสืบค้นอัตราภาษีศุลกากร เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ของไทย ซึ่งได้รวมอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง RCEP ไว้แล้วด้วย โดยผู้ประกอบการสามารถเปรียบเทียบและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทั้งขาเข้าและขาออกในการทำการค้าภายใต้ FTA ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

      สมาชิกที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการของ RCEP Center ได้ทั้งแบบ Walk-in ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือสอบถามข้อมูลผ่าน Call Center ที่หมายเลข 0 2507 7555 รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ www.dtn.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ www.moc.go.th