สิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าไทย กับ บางกอกแอร์เวย์ส

สิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าไทย กับ บางกอกแอร์เวย์ส

วันที่เผยแพร่ 13 ม.ค. 2565


ช่องทางการใช้บริการ (การสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร / การเปลี่ยนแปลง)

  • ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com/governmentfare
  • ผ่านสำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ทุกแห่งทั่วประเทศไทย
  • ผ่านตัวแทนจำหน่าย ของสายการบิน
  • Call Center 1771