สรุปการปาฐกถาพิเศษงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

สรุปการปาฐกถาพิเศษงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39

วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2564


สรุปการปาฐกถาพิเศษ

งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 

<<<Click>>>