รวมช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ทุกธนาคาร

รวมช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ทุกธนาคาร

วันที่เผยแพร่ 23 ก.ค. 2564


รวมช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ทุกธนาคาร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 -6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564  นี้เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมช่องทางการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ของแต่ละธนาคาร รายละเอียดดังนี้

1. ธนาคารไทยพาณิชย์
ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์

 • Application SCB Easy (เฉพาะลูกค้าบุคคล)
 • ระบบอัตโนมัติ SCB Call Center  โทร. 02-777-7777 
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลลูกค้า

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2564

2. ธนาคารกรุงไทย
ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย

 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของลูกค้า

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2564

3. ธนาคารกสิกรไทย
    ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารกสิกรไทย

 • ลูกค้า SME :  ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center  02-888- 8822
 • ลูกค้ารายย่อย :  ติดต่อ  K-Contact Center  02-888-8888  หรือไลน์ @Kbank Live

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2554

4. ธนาคารกรุงเทพ
ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารกรุงเทพ

 • เว็บไซต์ www.bangkokbank.com
 • Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ
 • สำนักธุรกิจและสาขาธนาคารทั่วประเทศ
 • บัวหลวงโฟน โทร 1333  หรือ 02-645-5555

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2554

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB
ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB
•    เว็บไซต์ www.ttbbank.com/tang-luk

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 64

 

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รวมช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • Application UChoose
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครติด : ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โทร.02-646-3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โทร.02-627-8111 ,ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร.02-345-6789, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีช่า โทร.1712 

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2564

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 • ลูกค้ารายย่อย : กดลิงก์ https://bit.ly/36PrDof
 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า 
 • LH Bank Call Center

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • Application  GHB ALL
 • GHB Buddy Line Application
 • เว็บไซต์ www.ghb.co.th

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 29 สิงหาคม 2564 

9. ธนาคารออมสิน 
ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารออมสิน

 • Application MYMO
 • ธนาคารออมสินทุกสาขา

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564