ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ Big Brother (Season 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ Big Brother (Season 4)

วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2563


หอการค้าไทย
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
โครงการ Big Brother (Season 4)
 
 
 
 
กำหนดการสัมภาษณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563
ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ใน "แบบตอบรับ"
ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2563
 
 
 
ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
 
 
 
หมายเหตุ   เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน หอการค้าไทย จึงขอเลื่อนกิจกรรมต่างๆ ออกไป โดยคาดว่าจะเริ่มสัมภาษณ์ ประกาศผล และปฐมนิเทศ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ On-site Visit, Meeting with CEO, Coaching & Mentoring ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 63 เป็นต้นไป (สำหรับกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง ต่อไป)
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-0186888 ต่อ 3900, 3920 (เกษร, สุวรรณี)
Email : kasorn@thaichamber.org
Line ID : 0643138018