ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 4)

วันที่เผยแพร่ 09 มิ.ย. 2563


รายชื่อ ผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 4) "Download"

เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาชำระเงินค่าสมัครภายใน 7 วัน หลังประกาศผล 
(ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ)

หมายเหตุ    ทีมงานได้ส่งแจ้งอัตราค่าสมัครพร้อมทั้งรายละเอียดการชำระเงินไปที่ Email ของท่านเรียบร้อยแล้ว
                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083-1989555 (เกษร)