ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext

วันที่เผยแพร่ 31 ก.ค. 2563


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext
โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563


รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ @Chaiyaphum

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์จังหวัดสิงห์บุรี

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food Fair 2020

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. CONNEXT ยลเมืองศิลป์ กินของหรอย กระบี่