ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext

วันที่เผยแพร่ 31 ก.ค. 2563


ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน สสว. Connext
โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563


•สสว. Connext หอการค้านนท์ Market Place 2020  (รอบที่ 1)