งาน สสว.CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า

งาน สสว.CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า

วันที่เผยแพร่ 05 เม.ย. 2564


รายละเอียด งาน สสว.CONNEXT ดังนี้

  1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าได้ที่ Link : https://www.thaichamber.org/question/152
  2. รายชื่อทั้ง 21 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ SME "Click"
  3. เงื่อนไขการร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า "Click"
  4. ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า "Click"