ขอเชิญเข้าร่วม VIRTUAL EXHIBITION  “IP Fair 2021”

ขอเชิญเข้าร่วม VIRTUAL EXHIBITION “IP Fair 2021”

วันที่เผยแพร่ 24 ส.ค. 2564


ขอเชิญเข้าร่วม VIRTUAL EXHIBITION 
“IP Fair 2021”
15 - 19 กันยายน 2564
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงาน IP FAIR 2021 รูปแบบออนไลน์ครั้งแรก
หนุนผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียธุรกิจ สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อ

       กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมปรับโฉมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021) สู่ช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน นี้ ทางเว็บไซต์ www.thailandipfair.com ในงานมีทั้งตลาดไอเดียที่รวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวให้ผู้สนใจได้อุดหนุน พร้อมเปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมความรู้ต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ (Business matching) สนับสนุนภาคธุรกิจและ SMEs สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติโควิด19 คาดเม็ดเงินสะพัดภายในงานกว่า 200 ล้านบาท

       นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการค้าการลงทุน ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยงาน IP Fair 2021 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2564 ภายใต้แนวคิด “ตลาดไอเดีย สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ” ผ่านการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและรูปแบบการให้บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ concept “Smart DIP” ที่นำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน มากยิ่งขึ้น พร้อมสะท้อนภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการที่บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นต้นแบบของการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เจรจาธุรกิจกับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นโอกาสในการก้าวสู่โลกธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งต่อยอดธุรกิจและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายเดิมได้อีกด้วย

       นายวิโรจน์ จงกลวานิชสุข ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า งาน IP FAIR 2021 ปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวก ไร้ข้อจำกัด สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองได้ง่ายๆ จากที่บ้าน รวมทั้งสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ภายในงานได้ โดยเบื้องต้นประเมินว่าตลอดระยะเวลา 5 วัน จะมีกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนต่อวัน คาดมีเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 200 ล้านบาท

       ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP FAIR 2021 ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 15-19 กันยายน นี้ ในรูปแบบของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandipfair.com

หากสนใจเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจ (Business matching)
ติดต่อ  คุณพรรณภัทร  ภักดี  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ   โทร. 086-7901359