ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก"

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก"

วันที่เผยแพร่ 17 พ.ย. 2564


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
"มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก"

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00-16.00 น.
ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

Highlight

  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • รูปแบบโครงการที่จะได้รับการส่งเสริม

  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ

  • รับฟังประสบการณ์จากบริษัทที่ได้รับสิทธิ

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3b8zcbO

เข้าร่วมการบรรยายพิเศษได้ที่ https://meet.google.com/pfp-jwjr-txq

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
089-8545958
siriluk.pu@thaichamber.org