ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ ProPak Asia 2021”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ ProPak Asia 2021”

วันที่เผยแพร่ 14 พ.ค. 2564


Virtual Event : 9 – 23 มิถุนายน 2564
ผ่านทาง www.propakasia.com/VE
In – Person Event : 15 – 18 กันยายน 2564
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


       งาน ProPak Asia เป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภค แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 29 และเป็นเวทีที่นำเสนอโซลูชั่น รวบรวมผลิตภัณฑ์ บริการด้านการแปรรูป และ บรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมมากที่สุด ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยแบ่งออกเป็น 9 โซน ดังต่อไปนี้ Processing , Packaging , Drink , Pharmaceutical , Lab & Test , Materials , Colding Marking & Label , Coldchain Logistics Warehouse & Factory and Packaging Solution โดยงาน Propak Asia ครั้งที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งสิ้นสูงถึง 20,546 คน จาก 28 ประเทศ นอกจากงานแสดงสินค้าแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติ Global Packaging Forum , Drink Asia Conference , Executive Talk , ThaiStar Packaging Awards เป็นต้น จึงถือได้ว่า งาน ProPak Asia เป็นงานแสดงด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และ บรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย

เรื่องชี้แจง

       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 คณะผู้จัดงาน เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ข้อจำกัดในการเดินทาง และยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ

จึงขอแจ้งรูปแบบการจัดงานเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
       ในวันที่ 9 – 23 มิถุนายน 2564 จะเปิดแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ซื้อเชื่อมโยงกับผู้แสดงสินค้า โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน และ มีโอกาสในการติดตามข่าวสารล่าสุดในภาคอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปได้ที่ www.propakasia.com/VE

      ในส่วนของกำหนดการจัดงานใหม่ จะเป็นวันที่ 15 – 18 กันยายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คณะผู้จัดงานฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้จัดงานฯ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนาการจัดงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านอีกครั้งในเดือนกันยายน

หากท่านใดสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามได้ที่
Website : www.propakasia.com
E-mail : theeranan.k@informa.com (คุณธีรนันท์)
               arch.p@informa.com (คุณอาชว์)