ขอเชิญร่วมงาน Trade Expo Indonesia 2021 ครั้งที่ 36

ขอเชิญร่วมงาน Trade Expo Indonesia 2021 ครั้งที่ 36

วันที่เผยแพร่ 08 ต.ค. 2564


เรียนเชิญสมาชิกหอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

       สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ด้วยสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสินค้าหลากหลายพอต่อความต้องการต่อตลาดโลก ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าส่งออกของอินโดนีเซีย จะมีการจัดงาน “Trade Expo Indonesia 2021 ครั้งที่ 36” ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งได้ทำการย้ายสถานที่จัดงานทั้งหมดขึ้นไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2564 อนึ่งสำหรับการแสดงสินค้าออนไลน์จะจำหน่ายถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 8 ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้     

  1. Manufactured Products
  2. Digital Lifestyle and Service 
  3. Fashion and Beauty
  4. Food and Beverage
  5. Living Comforts and Amenities
  6. Medical and Health Care
  7. Renewable and Energy
  8. Halal Product

       ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมงานจัดแสดงสินค้าดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฟอรัมการค้า การสัมมนา และการจับคู่เจรจาธุรกิจ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ Business-to-Business ผ่านระบบออนไลน์โดยท่านสามารถเข้าร่วมและรับชมสิ่งต่างๆได้ที่ 

ติดตามรายละเอียดได้ที่
Web Page : http://www.tradexpoindonesia.com/ 
Face Book : https://www.facebook.com/tradexpoid/
You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=Hhb2j7xK2uI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
02-2523135-40