ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Nigeria International Trade Fair/Expo ครั้งที่ 10

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า Nigeria International Trade Fair/Expo ครั้งที่ 10

วันที่เผยแพร่ 27 ก.ย. 2564


       ด้วย ฝ่ายแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ได้รับแจ้งจาก กระทรวงการต่างประเทศ ว่า สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย มีกำหนดการจัดงานแสดงสินค้า Nigeria International Trade Fair/Expo ครั้งที่ 10 ภายใต้ธีม “Non-Oil Products as Panacea to Our Economic and Industrial Development” ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ (FCT-SDS Exhibition Pavilion and Event Centre) กรุงอาบูจา โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะเป็นเวทีที่ผู้แสดงสินค้าของไนขีเรียจะนำผลิตภัณฑ์สินค้า บริการ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและนวัตกรรมต่างๆ ของไนจีเรียมาจัดแสดงฯ  
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Nigeria International Trade Fair/Expo ครั้งที่ 10 "Click"