ขอเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “อาหารแห่งอนาคต ONE O ONE และ Supply Chain ที่เกี่ยวข้อง”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “อาหารแห่งอนาคต ONE O ONE และ Supply Chain ที่เกี่ยวข้อง”

วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2564


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมร่วมสัมมนาออนไลน์ 
หัวข้อ “อาหารแห่งอนาคต ONE  O ONE และ Supply Chain ที่เกี่ยวข้อง”
ในวันจันทร์ที่ 11  ตุลาคม  2564  เวลา 13.00-15.00  น. 

ผ่านระบบ Video Conference(Google Hangouts Meet)   
และ Facebook live ผ่าน Page : Thai Chamber

.. อาหารแห่งอนาคต(Future Food) คือคำตอบ เพราะจะเป็นกุญแจไขประตูแห่งอนาคตสำหรับประเทศไทย..”

       จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะโคโรนาไวรัสที่พัฒนาสายพันธุ์รวดเร็ว แนวโน้มการเกิดโรคใหม่ในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ มลพิษ ภาวะเครียดจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้คนทั้งโลกตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ทั้งพฤติกรรมการกิน การใช้ชีวิต ผู้บริโภคต้องการอาหารคุณภาพดี โภชนาการสูง ปลอดภัย มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ประเทศไทยต้องมองหาเศรษฐกิจใหม่ๆในยามที่เศรษฐกิจดั้งเดิมถดถอยจากวิกฤติโควิด  ทุกคนเริ่มมองหาอาหารที่มาจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพของตัวเอง และเพื่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพืชในมื้ออาหารให้มากขึ้น จึงกลายเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดของโลก

       อาหารแห่งอนาคต จึงได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค อาหารแห่งอนาคตเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์วัตถุดิบทดแทนนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร เกิดความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่วงจร และส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภค เรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบันได้มากทีเดียว

       หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จึงกำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ “อาหารแห่งอนาคต ONE  O ONE และ Supply Chain ที่เกี่ยวข้อง”  ในวันจันทร์ที่ 11  ตุลาคม  2564  เวลา 13.00-15.00  น. ผ่านระบบ Video Conference  (Google Hangouts Meet)  และ Facebook live  ผ่าน Page : Thai Chamber 

กำหนดการงานสัมมนา Click
 Link ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา: https://bit.ly/3m8fjqj
หรือ 
Scan QR Code

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น  

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Link ในการเข้าร่วมสัมมนาวันงานไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้ 
ขอความกรุณาโปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน  และหากท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งลงทะเบียน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ขอความกรุณา ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า   
 คุณสุดารัตน์ 063-8955533 หรือ คุณณฐอร 093-4241622