ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ

วันที่เผยแพร่ 04 ต.ค. 2564


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
"สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ"

 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
 เวลา 13.00-15.30 น.
ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

 Highlight

สิทธิประโยชน์และมาตรการใหม่ๆ ของ BOI
 แนวทางการให้สิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อ SMEs
 สิทธิประโยชน์ของภาคธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด  

 ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2HvEmBpOnqyWczh5HcSyNn3k_UP0R3-HJQ-QhKSdS_pauiQ/viewform?usp=pp_url

 เข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://meet.google.com/xys-utxc-xvs

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
 089-8545958
siriluk.pu@thaichamber.org