ขอเชิญผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหารเข้าร่วมงาน Online workshop on “Chinese market assessment”

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหารเข้าร่วมงาน Online workshop on “Chinese market assessment”

วันที่เผยแพร่ 24 พ.ย. 2564


ขอเชิญผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจแปรรูปอาหารเข้าร่วมงาน
Online workshop on “Chinese market assessment” 
ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 

        หอการค้าไทย ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว มีกำหนดจัดงาน Online workshop on “Chinese market assessment” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  ซึ่งประกอบการด้วยผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว กัมพูชา สป.จีน เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ 
        ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถกรอก Register Form และ Business Profile ตามเอกสารที่แนบมานี้ "คลิกและส่งกลับไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vtditplaos@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564