ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมมาตรการโครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน

ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมมาตรการโครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน

วันที่เผยแพร่ 27 ก.ย. 2564


ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน ร่วมมาตรการโครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน 

       ด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ประกอบการภาคธุรกิจทุกสาขา ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการโครงการสินเชื่อของธนาคารออมสิน  โดยมีมาตรการที่ต้องการเผยแพร่ให้ทราบ 2 มาตรการ ได้แก่
    1. มาตรการสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,000 บาท)

     2. มาตรการสินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (วงเงินสูงสุด 500,000 บาท) 

       ในการนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

 ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านทาง   Link :  https://forms.gle/9DnBbHUf1aErzDr49

หรือ Scan QR Code