ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “MICE Techno Mart ครั้งที่ 2”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “MICE Techno Mart ครั้งที่ 2”

วันที่เผยแพร่ 06 ก.ย. 2564


“MICE Techno Mart ครั้งที่ 2” 
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

        สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีกำหนดจัดงาน “MICE Techno Mart ครั้งที่ 2” ภายใต้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการจัดหานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือยกระดับการจัดงานไมซ์ (MICE Winnovation – Winning with the Innovation) 

        วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมนวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์พร้อมเป็น Marketplace สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ให้พบกับผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นการสร้างเครือข่ายการเร่งสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี รวมถึงการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์สามารถเลือกบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการเองจึงเป็นส่วนช่วยสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว

        ในการนี้ สสปน. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจออนไลน์และประชาสัมพันธ์ งาน “MICE Techno Mart ครั้งที่ 2” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -17.30 น. (รูปแบบออนไลน์) โดยท่านสามารถทำ Pre-Matching ล่วงหน้าสำหรับการเจรจาธุรกิจ 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย คลิก)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
นางสาวทัศวรรณ ชมชิต หมายเลข โทรศัพท์ 086-203-8839