ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนา “Digital Currency : เงินดิจิทัลกับสถานการณ์ในประเทศไทย  ”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สัมมนา “Digital Currency : เงินดิจิทัลกับสถานการณ์ในประเทศไทย ”

วันที่เผยแพร่ 14 ต.ค. 2564


 ฟรี !! ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ 
"Digital Currency เงินดิจิทัลกับสถานการณ์ในประเทศไทย" 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

Highlight
 วิเคราะห์สถานการณ์เงินดิจิทัลของประเทศไทยในปัจจุบัน
 แนวโน้มผู้ประกอบการไทยกับเงินดิจิทัล
ธุรกิจตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ

ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3aj8wor

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
 098-6156193
watanya.sa@thaichamber.org