ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “หัวข้อ ธปท–แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “หัวข้อ ธปท–แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

วันที่เผยแพร่ 23 พ.ย. 2564


ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
“หัวข้อ ธปท–แบงก์รัฐ เดินหน้าฟื้นฟูธุรกิจ SMEs หลัง COVID-19”

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 – 17.00 น.

ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
หรือ 
Facebook live ผ่าน Fan page : Thai Chamber

        ด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงธ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อและลดช่องว่างทางการเงิน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการส่งผ่านความช่วยเหลือมายังกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้มีสภาพคล่อง ธุรกิจกลับฟื้นตัวและแข่งขันได้ จึงได้กำหนดจัด   งานสัมมนาออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารต่างๆของรัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการต่อไป 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ได้ที่ link: https://bit.ly/30lSQPv
หรือสแกน QR Code

กำหนดการ คลิก (Download)  

(โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)
โปรดลงทะเบียน ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ สภาหอการค้าฯ จะส่ง link สำหรับเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมล์ หลังจากที่ท่านลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

หรือหากต้องกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
ณฐอร 093-4241622 , สุดารัตน์ 063-8955533