การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนวัตกรรม

การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนวัตกรรม

วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563


ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Online เรื่อง “การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนวัตกรรม”  ฟรี!!!  

ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 นาฬิกา โดยวิธี Conference Call ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอาหาร

Highlight

  • แนะนำมุมมองการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19
  • เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม
  • เทคนิคการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร High Value
  • การเพิ่มมูลศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารด้วยงานบริการของสถาบันอาหาร

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือที่นี่  "Clickภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

กำหนดการ "Download"

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร. 0-2018-6888 ต่อ 6070 , 2800 (คุณเจษฎา  , คุณนราภรณ์)